לוח הודעות: קול קורא, מלגות ומשרות

קול קוראת להגשת מועמדות ל"אות קטן"

"רוח נשית" יוצאת בקול קוראת למעורבות חברתית וקידום צדק מגדרי בקרב נשות ואנשי אקדמיה

"רוח נשית" יוצאת בקול קוראת למעורבות חברתית וקידום צדק מגדרי בקרב נשות ואנשי אקדמיה

פרטים נוספים באתר רוח נשית