ארכיון - מאמרים אקדמיים

ד"ר סראב אבו רביעה-קווידר וד"ר נעמי וינר-לוי | המרחב הפלסטיני, הישראלי והעצמי: מבט מחודש על זירות התמודדות של נשים פלסטיניות בישראל

בתוך:"המשפט" טז תשע"א, עמ'  375-398

מאמר זה מבוסס על המאמרים והקדמה לספר נשים פלסטיניות בישראל בעריכת סראב אבורביעה-קווידר ונעמי וינר-לוי בהוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, עורכת מדעית: פנינה שטיינברג, 291 עמודים.

ד"ר סראב אבו רביעה-קווידר וד"ר נעמי וינר-לוי | המרחב הפלסטיני, הישראלי והעצמי: מבט מחודש על זירות התמודדות… by gender4u