לוח הודעות: קול קורא, מלגות ומשרות

קול קורא להגשת מועמדים לפרס על מפעל חיים לשנת 2014 לאישיות שתרמה תרומה מיוחדת לקידום המדיניות החברתית בישראל

במסגרת כנס ESPAnet Israel השנתי. מדינת הרווחה והתמודדותה עם אתגרי אי שוויון, עוני והדרה

במסגרת כנס ESPAnet Israel השנתי.  מדינת הרווחה והתמודדותה עם אתגרי אי שוויון, עוני והדרה