ארכיון - קולות קוראים

קול קוראת לאסופת מאמרים וניירות עמדה בנושא: מקלטים לנשים מוכות

הקול קוראת מהתכנית "נשים חונכות לזכויות" והקליניקה לפמיניזם משפטי באוניברסיטת חיפה.

קול קוראת ב- pdf:  ערבית , עברית