ארכיון - קולות קוראים

קול קורא לגליון 57: מאמרים בנושא מגדר ומשפחה

מ"חברה" – כתב עת סוציאל דמוקרטי.

חברה – כתב עת סוציאל דמוקרטי:

בדומה למדינות אחרות בעולם, גם בישראל שורר אי שוויון בין גברים ונשים. אי שוויון בעבודה, בתפקידים ובשכר, ברכוש ובהון, בייצוג פוליטי, במוסדות השלטון ובעמדות ציבוריות וניהוליות אחרות. אי השוויון בין גברים ונשים קשור במבנה החברתי הממוגדר, המציב נשים בעמדה חברתית, כלכלית וסמלית נחותה לזו של גברים. מרכיב מרכזי במבנה חברתי זה הוא מבנה המשפחה וחלוקת התפקידים שבתוכה, המנתבת את האשה לתפקידי הטיפול והאחריות למשימות הבית.

גיליון 57 של 'חברה' מבקש להתמקד בנושא זה ולעסוק בקשר בין מגדר ומשפחה ובין המבנה הכלכלי-חברתי של הקפיטליזם המאוחר, הניאו-ליברלי, השולט גם בישראל. לקראת גיליון זה נשמח לקבל מאמרים שיאירו סוגיות שונות על הקשר בין הסדר החברתי-כלכלי הקפיטליסטי ובין מציאות חייהן של נשים, כמו גם של גברים, ואי השוויון ביניהם. כמו כן נשמח לקבל מאמרים המבקשים להציב אלטרנטיבות סוציאל-דמוקרטיות ופמיניסטיות למבנה הקיים.

כמו בכל גיליון, גם בגיליון זה יכללו מאמרים נוספים אשר אינם עוסקים בנושא המרכזי, ואנו מזמינים כותבות וכותבים להעביר אלינו מאמרים הקשורים בכלכלה, חברה, תרבות ופוליטיקה סוציאל-דמוקרטית.

המאמרים בחברה-כתב עת סוציאל-דמוקרטי הם מאמרים 'לא-אקדמיים', ללא הערות שוליים והפניות. את המאמרים, באורך של 1000-1500 מילים יש להעביר למערכת: editor@yesod.net. תאריך אחרון לקבלת מאמרים לגיליון 57: 16.6.13.