ארכיון - קולות קוראים

קול קורא לפרסום מאמרים בכתב העת "מאזני משפט"

קול קורא של כתב העת מבית הספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה

עת להשמיע ולהשפיע! קול קורא לפרסום מאמרים בכתב-העת "מאזני משפט"

חוקרים וחוקרות יקרים,

כתב העת "מאזני-משפט" שם לו למטרה לשמש במה שתקשר בין עולם האקדמיה המשפטית, לבין עולם המעש, ובכלל זה – הרשות השופטת, המבצעת והמחוקקת. כמו כן, כתב העת מנסה לחבר בין עולם המשפט, לבין דיסציפלינות אחרות, כגון מנהל עסקים.

"מאזני-משפט" מהווה פלטפורמה איכותית לשיח האקדמי בנוגע להיבטים מעשיים ותיאורטיים של המשפט, ולאורך השנים פורסמו בו מאמרים חשובים על ידי חוקרים ושופטים מהשורה הראשונה. זהו כתב עת שפיט, העוסק בנושאים משפטיים מגוונים והיוצא לאור כפעם בשנה. קבלת כתבי היד לפרסום נעשית על בסיס שיפוט חיצוני אנונימי ולאחר עבודת מערכת דקדקנית.

מערכת כתב העת מאזני-משפט שמחה להזמינכם לשלוח מאמרים אקדמיים מפרי עטכם בנושאים משפטיים או בנושאים הנוגעים למשפט, כגון משפט וכלכלה, ומשפט ומגדר או משפט וקרימינולוגיה, לפרסום בכרך ט', עד לתאריך 1.9.13.

מאמרים העוברים שיפוט חיצוני ועריכה פנימית מפורסמים בכרך הנשלח לגורמים רבים באקדמיה ובמערכת המשפט, באתר המכללה ובמאגרי המידע המשפטיים המובילים.

על הפניה להיעשות בדוא"ל לכתובת: sharongold@netanya.ac.il‏. על המאמרים להיכתב ב- double space‏, על פי כללי הציטוט האחיד (מהדורה שנייה), כפי שפורסמו באתר: http://www.nevo.co.il/nevo_adv/files/izkur2013style1.pdf‏, בצירוף שם הכותב/ת, דוא"ל וטלפון.

בברכה,

ד"ר שרון אהרוני-גולדנברג

עורכת כתב-העת מאזני-משפט

בית הספר למשפטים

המכללה האקדמית נתניה