אירועים וכנסים

מתוים בערפל סמיך. יונה וולך: קריאות חדשות

יום העיון יתקיים ביום ד', 5 ביוני 2013 באוניברסיטת בן גוריון