ארכיון - ספרים ופרסומים

בין הפרטי לציבורי – נשים בקיבוץ ובמושב

ספר חדש בעריכת פרופ' סילביה פוגל ביזאוי ופרופ' רחל שרעבי
ספר זה, בא להציג את ההתפתחות ההיסטורית של הגבולות המגדריים בקיבוץ ובמושב, תוך הפניית הזרקור אל הספירות הפרטיות והציבוריות המשתנות. לשם כך הוא מביא קול רב-גוני ורב-תרבותי של חברות הקיבוץ והמושב, חברות חילוניות ודתיות, ותיקות ו"עולות חדשות", שדרכן הוא מציג סוגיות מן העבר ומן ההווה, וחושף נושאים שלא תמיד זכו להתייחסות ראויה.

מתוך אתר הוצאת י"ל מאגנס, בשיתוף יד טבנקין

הקיבוץ והמושב הם שתי מסגרות שיתופיות וולונטריות שהצמיחה תנועת הלאום היהודית בארץ-ישראל ברוח האוטופיה הסוציאליסטית. בדומה למסגרות וולונטריות אחרות כגון, קומונות, תנועות חברתיות, מפלגות וכו', אשר משחר המודרניות הושפעו מהפרויקט הסוציאליסטי, נעשתה הבטחת השוויון המגדרי בקיבוץ ובמושב לאחד מעקרונות היסוד של אותן קהילות. הבטחה זו טמנה בחובה ניסיון ליצור חברה שיתופית חדשה שבה היה צפוי להשתנות ואף להיעלם הגבול המגדרי המפריד בין הספירה הציבורית-הגברית, מקור הכוח, הסמכות והיוקרה, לבין הספירה הפרטית – הנשית, מקור השליטה על הנשים לאורך ההיסטוריה.
ספר זה, בא להציג את ההתפתחות ההיסטורית של הגבולות המגדריים בקיבוץ ובמושב, תוך הפניית הזרקור אל הספירות הפרטיות והציבוריות המשתנות. לשם כך הוא מביא קול רב-גוני ורב-תרבותי של חברות הקיבוץ והמושב, חברות חילוניות ודתיות, ותיקות ו"עולות חדשות", שדרכן הוא מציג סוגיות מן העבר ומן ההווה, וחושף נושאים שלא תמיד זכו להתייחסות ראויה. הספר שופך אור נוסף על מנגנוני שיעתוק אי השוויון המִגדרי בעידן המודרני, יהיה זה בגרסתו הסוציאליסטית, הקפיטליסטית או הבתר-תעשייתית. אחד הלקחים שהספר בוודאי תורם, הוא תיאור נוסף של המגבלות המלוות כל ניסיון לשוויון מגדרי המתמקד רק בשינוי מעמדן של הנשים – על בסיס של זהות או על בסיס של שוני עם הגברים- מבלי להשמיע דרישה זהה לגבי הגברים, ובכך לפרק את הגבולות המגדריים.

פרופ' סילביה פוגל – ביזאוי – היא סוציולוגית פוליטית, מרצה במסלול האקדמי במכללה למנהל. היא מרכזת את הפרויקט "מגדר וקיבוץ" ביד טבנקין, ויחד עם ד"ר רוטלינגר-ריינר, את הפרויקט "משפחות בישראל בעידן האינדיווידואליזציה: מגדר, דת, לאומיות וזכויות אדם" במכון ון ליר.

בין ספריה האחרונים: באות משתיקה– נשים, קיבוץ ושינוי חברתי (הקיבוץ המאוחד ויד טבנקין, 2009). דמוקרטיה ופמיניזם: מגדר, אזרחות וזכויות אדם (האוניברסיטה הפתוחה, 2011).

פרופ' רחל שרעבי היא סוציולוגית היסטורית, מרצה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, במכללה האקדמית אשקלון ובחוג המשולב למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן. היא עורכת משנה של כתב העת "הגירה", שיוצא לאור מטעם האגודה הסוציולוגית הישראלית ומכון "הגירה" של המרכז האקדמי רופין. מחקריה התפרסמו בכתבי עת ובכנסים מדעיים בארץ ובעולם, והם דנים בהגירה, התיישבות, מסורת ומודרניות, מפגש בין תרבויות, סינקרטיזם ומגדר.

מספריה: הישוב הספרדי בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית (משרד הביטחון, 1989); סינקרטיזם והסתגלות: המפגש בין קהילה מסורתית לבין חברה סוציאליסטית(צ'ריקובר, 2002). חג המימונה: מהפריפריה אל המרכז, (הקיבוץ המאוחד ויד בן צבי, 2009). כמו-כן ערכה את הקובץ: נשים מהגרות (כתב העת: סוגיות חברתיות בישראל, גיליון 14, 2012).

תוכן העניינים

שלמי תודות

מבוא: "שם אין מציאות האישה ניכרת" / סילביה פוגל־ביזאוי, רחל שרעבי

חלק א: הגבול המגדרי בתקופת היישוב: אתגור ושעתוק

פרק א: קולו המוצנע של המרחב הפרטי בקיבוץ

1. אימהות כואבת בחשאי: יומני גידול ילדים של נשות הדור הראשון בקיבוצים / צפרירה שחם

2. עיצוב זהות נשית־דתית חדשה: המקרה של האישה בקיבוץ הדתי בראשיתו / לילך רוזנברג־פרידמן

3. נשים כותבות קיבוץ: קווים להתפתחותה של ספרות הנשים בתנועה הקיבוצית בתקופת היישוב / יפה ברלוביץ

פרק ב: עירוב ספירות מגדריות והדרת נשים במושב

1. פרטית שהיא ציבורית: מקומה של האישה במושבי העובדים הראשונים / רחל שרעבי

2. "יהודייה מסורתית" או "עברייה חדשה": זהות נשית במושב העובדים הדתי בתקופת היישוב / לילך רוזנברג־פרידמן

3. "את היית בין הכובשים": תנועת הפועלות וחברות המושבים — בין העצמה להכפפה / בת־שבע מרגלית־שטרן

4. "ובכוח זה הלכנו": נשות המושבים בכוחות הבריטים במלחמת העולם השנייה / ענת גרנית־הכהן

חלק ב: הבניית המרחב הפרטי בעידן של תמורות

פרק ג: פריצת הספירה הפרטית ושוליות ציבורית במושב

1. החלוצות ממושבי העולים: סיפורן של עולות מזרחיות במושבי פרוזדור ירושלים / רחל שרעבי ונעמה חדד־קדם

2. תמורות בהבניית יחסי מגדר: חברה, דת ועבודה בקרב נשים במושב קראי / ענבל סיקורל

3. עיפרון, תינוק ומה שביניהם: אוריינות והעצמה בקרב נשות המושבים / אסתר שלי־ניומן

4. יזמות נשים במושבים: חקר מקרה במועצה האזורית לב השרון / ציפי סעדה ומיכאל סופר

פרק ד: אוטונומיה אישית ושעתוק הגבולות המגדריים בקיבוץ

1.הבעת רגשות, יחסי משפחה ומאבק מגדרי בעיני בוגרי קיבוץ / גלי פלטי

2.פרקטיקות של אי שוויון מגדרי בקיבוץ המתחדש: חקר מקרה / מיה גומא להב

3.נשים, עבודה ושביעות רצון בקיבוץ המשתנה / רווית אדר־רותם

4.הבניית המרחב הביתי בקיבוץ עירוני 'רשת' — מבט מגדרי / אורלי גנני

5."הם רצו להראות, להוכיח שיש נשים": קואופטציה ושוויון מגדרי בקיבוץ / סילביה פוגל־ביזאוי