ספרים ופרסומים

דו"ח מבקר המדינה – טיפול המוסדות להשכלה גבוהה בהטרדות מיניות

בשמונה אוניברסיטאות וב-21 מכללות אקדמיות נבדק האופן שבו מקיימים מוסדות אלה את החובות המוטלות עליהם

פעולות הביקורת

בשמונה אוניברסיטאות וב-21 מכללות אקדמיות נבדק האופן שבו מקיימים  מוסדות אלה את החובות המוטלות עליהם לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998, והתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח 1998.כמו כן נבדק טיפול של האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת בר אילן בתלונות ובמידע שקיבלו על הטרדות מיניות והתנכלויות שביצעו לכאורה עובדיה. בדיקות השלמה נעשו במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ובוועדה לתכנון ולתקצוב שלה (ות"ת).

הדו"ח המלא  – טיפול המוסדות להשכלה גבוהה בהטרדות מיניות

עוד בנושא באתר התאחדות הסטודנטים


הטרדות מיניות באקדמיה- חוברת מידע לפעולה בנושא עבור אגודות הסטודנטים – מתוך אתר התאחדות הסטודנטים

פרטי הממונות והתקנונים בכל המסדות האקדמיים (word) – מתוך אתר התאחדות הסטודנטים