לוח הודעות: קול קורא, מלגות ומשרות

Fulbright Hubert H. Humphrey Fellowships

קרן חינוך ארצות הברית-ישראל מבקשת את עזרתכן/ם בגיוס מועמדות/ים מתאימות/ים למחזור 2014/15 של תכנית Hubert Humphrey האמריקאית.

קרן חינוך ארצות הברית-ישראל מבקשת את עזרתכן/ם בגיוס מועמדות/ים מתאימות/ים למחזור 2014/15 של תכנית Hubert Humphrey האמריקאית.

תוכנית Hubert Humphrey מאפשרת לבעלי מקצוע מיומנים להשתלב בשנת לימודים והתנסות מקצועית (10 חודשים) ייחודית בארצות הברית. עמיתי התכנית נבחרים לפי הפוטנציאל שלהם להתקדם לעמדות מנהיגות לאומית ולפי מחויבותם לשרת את הציבור, אם בתפקיד במגזר הציבורי ואם בתפקיד במגזר הפרטי. במהלך שנת התכנית, העמיתים משתתפים בסדנאות וכינוסים שמספקים הזדמנויות להיפגש עם בעלי תפקידי מנהיגות מהממשל הפדראלי, מממשלי המדינות, מהשלטון המקומי, מארגונים בינלאומיים, ומהמגזר הפרטי. מפגשים אלה מספקים גם פורום לדיונים בסוגיות בעלות עניין מקצועי לעמיתים.

עמיתי תכנית Humphrey מושמים בקבוצות באוניברסיטאות אמריקאיות, הנבחרות בקפדנות. בכל מוסד התכנית מופעלת על ידי מתאם ויועצים המספקים תמיכה אקדמית ומנהלית. צוות התכנית מסייע לכל עמית לעצב ולבצע תכנית אישית המשלבת לימודים אקדמיים ופעילויות פיתוח מקצועי.

עד לאוגוסט 2013 על המועמדים להשלים צבירתן של לפחות חמש שנות ניסיון מקצועי משמעותי, שנרכש בישראל בתקופה מאז קבלת התואר הראשון. המלגה כוללת נסיעות בינלאומיות ומקומיות, שכר לימוד ואגרות, ביטוח תאונות ומחלות, קצבת קיום חודשית ומימון לעזרי לימוד ופעילויות מקצועיות. תוכנית Humphrey אינה מספקת תמיכה כלכלית לבני משפחה המתלווים למשתתף.

פרטים מלאים על התוכנית ועל תהליך הגשת המועמדות ניתן למצוא בכתובת

http://fulbright.org.il/he/?page_id=1012