ארכיון - מאמרים אקדמיים

ד"ר ניצה ברקוביץ' | על עקרת הבית והחשבונאות הלאומית

"הביורוקרטיזציה של עבודת הבית והכפפתה לעקרונות המדידה הכלכליים והסטטיסטיים לא יחזירו לה את כבודה האבוד. תהיה זו רק הוכחה נוספת ליכולתם של מדעים אלה להפוך כל תופעה חברתית לבת מדידה. מהלך כזה יחזק את התפיסה הסטריאוטיפית של ״עבודת נשים״, ירחיב את תחום פעולתה של המדינה ויעניק יתר חשיבות ולגיטימיות לנתונים הרשמיים המתפרסמים מטעמה. העבודה במשק […]

"הביורוקרטיזציה של עבודת הבית והכפפתה לעקרונות המדידה הכלכליים והסטטיסטיים לא יחזירו לה את כבודה האבוד. תהיה זו רק הוכחה נוספת ליכולתם של מדעים אלה להפוך כל תופעה חברתית לבת מדידה. מהלך כזה יחזק את התפיסה הסטריאוטיפית של ״עבודת נשים״, ירחיב את תחום פעולתה של המדינה ויעניק יתר חשיבות ולגיטימיות לנתונים הרשמיים המתפרסמים מטעמה. העבודה במשק הבית חיונית לקביעת מעמדן של הנשים משום שהיא מזוהה עם האשה. כל זמן שחלוקת העבודה החברתית לא תשתנה, ולא תתערער חלוקת התפקידים האחראית על משוואה זו, אין לצפות לשינוי ממש."
ד"ר ניצה ברקוביץ', מהמרצות והחוקרות המובילות בתחום הסוציולוגיה בארץ
מלמדת במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב

בתוך: תיאוריה וביקורת מס' 9, חורף 1996, עמ' 197-189

ד"ר ניצה ברקוביץ' | על עקרת הבית והחשבונאות הלאומית