ארכיון - אירועים וכנסים ארכיון - מאמרים אקדמיים

ד"ר אביבה טל | הנה כך מאפיר אלון: על שירתה של המשוררת היידישאית שפרה חולודנקו

הרצאתה של ד"ר אביבה טל. מהמחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן.

הרצאתה של ד"ר אביבה טל. מהמחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן.

מתוך כנס בין אוניברסיטאי לזכרם של הרוגי מלכות: יוצרי יידיש בברית המועצות – פורים ד'מוסקבה דער מָאסקווער פורים שנערך ב-28 בפברואר 2013 באוניברסיטת בר-אילן.