ארכיון - קולות קוראים

מרכז לייפר – קולות קוראים

קולות קוראים של מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטה העברית בירושלים

____________________________________________

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר מעוניין לעודד את בנייתם של קורסים חדשים העוסקים במגדר,

לצורך כך, אנו מציעות למגישים\ות שהצעותיהם\ן יתקבלו, מענק של 2000$ לכיסוי הוצאות הקורס.

המענק מיועד לחברי\ות סגל האוניברסיטה העברית  בלבד עבור הכנת קורס בנושא שלא נלמד בשלוש השנים האחרונות, ושמיועד להתקיים בשנה"ל הקרובה במסגרת אחת המחלקות באוניברסיטה.

המענק אינו מהווה תשלום על קיום קורס, אלא סיוע במימון ההוצאות הכרוכות בו בלבד.

על ההצעה לכלול:

  • תיאור קורס
  • שלד הקורס
  • פירוט עלויות

את ההצעות יש לשלוח לכתובת: lafer@mail.huji.ac.il

מועדי הגשת הצעות לקורסים לשנה"ל תשע"ג  הוא 30.5.13

_________________________________________________________

קול קורא להגשת בקשות למלגות נסיעה להצגה בכנסים תשע"ד

מרכז לייפר ללימודי נשים מגדר מציע מלגות נסיעה לכנסים בינלאומיים בחו"ל לצורך פרויקטים מחקריים הקשורים באופן מהותי בלימודי נשים ומגדר

פרטים נוספים בקישור המצורף