אירועים וכנסים

פגיעות מיניות – דילמות קליניות וארגוניות

יום העיון יתקיים ביום ג', ה-7.5.2013 בחיפה

לפרטים ובירורים:

eduhrcc@gmail.com 04-8641183