לוח הודעות: קול קורא, מלגות ומשרות

הודעה מהקרן הלאומית למדע: מימון להוצאה לאור של ספרי עיון ומחקר

יוגשו רק כתבי יד של ספרים שהתקבלו לדפוס בהוצאה מדעית מוכרת, ובמקרה של הוצאות תרגום, ספרים שהתקבלו לדפוס על סמך פרק מתורגם לדוגמה.

הקרן הלאומית למדע שמחה להודיע על פתיחת המחזור החדש של התכנית לסיוע במימון הוצאתם לאור של ספרי עיון

ומחקר (כולל הוצאות מקדמיות – לעריכה, הכנה גראפית ותרגום) בתחומים של מדעי הרוח, אנתרופולוגיה ומדעי המדינה.

יש להגיש לקרן – רק כתבי יד של ספרים שהתקבלו לדפוס בהוצאה מדעית מוכרת, ובעניין של תרגום – יש להגיש ספרים

שהתקבלו לדפוס על סמך פרק מתורגם לדוגמה.

השנה ניתן למלא את טופס הבקשה באמצעות אתר הקרן, ואין צורך לשולחו בדוא"ל.

המועד האחרון להגשת הבקשות: 8 באוגוסט, 2013.

הנחיות וטפסים ניתן להוריד מאתר הקרן: http://www.isf.org.il/applications_guidlines.asp

האתר פתוח להרשמה ולהגשת בקשות לתכנית זו.