ארכיון - מאמרים אקדמיים

לאה שקדיאל | קבוצת נשות הכותל: פמיניזם רדיקלי כהזמנה לשיח ישראלי חדש?

בתוך:מערבולת הזהויות – דיון ביקורתי בדתיות ובחילוניות בישראל, ערכו: יוסי יונה ויהודה גודמן, מכון ון ליר בירושלים / הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2004, עמ' 315-277. לאה שקדיאל | קבוצת נשות הכותל: פמיניזם רדיקלי כהזמנה לשיח ישראלי חדש by gender4u

בתוך:מערבולת הזהויות – דיון ביקורתי בדתיות ובחילוניות בישראל, ערכו: יוסי יונה ויהודה גודמן, מכון ון ליר בירושלים / הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2004, עמ' 315-277.

לאה שקדיאל | קבוצת נשות הכותל: פמיניזם רדיקלי כהזמנה לשיח ישראלי חדש by gender4u