ארכיון - קולות קוראים

קול קורא להגשת הצעות לקבוצת למידה בנושא "נערות לגופן"

חוקרות וחוקרים אשר מעוניינים להשתתף בקבוצה מתבקשים לשלוח הצעה עד לתאריך 16 במאי 2013

קול קורא להגשת הצעות לקבוצת למידה בנושא

"נערות לגופן"

בשנים האחרונות אנו עדות לפריחה של לימודי נערות (Girlhood studies) רב תחומיים בעולם. ההגות והמחקר בתחום עודם עוסקים בניסוח הגדרות וגבולות ונעים בין שיח של סכנה לשיח של ייצוג וכוח. הנושאים הנידונים מגוונים: פרקטיקות יום-יומיות, מיניות, נשיות ופמיניזם, בניית זהות, היבטים היסטוריים של הבניית הנערוּת ועוד. קיים ניסיון להצביע על מגמות אוניברסאליות ותהליכים היסטוריים, מטריאליים ותרבותיים המשפיעים על נערות ברחבי העולם, אך בו-בזמן לחשוף את ההקשרים הלוקאליים. בקבוצת הלמידה נבחן את ההקשר התרבותי של נערות ישראליות מפרספקטיבה רב-תחומית ופמיניסטית, תוך שימוש במתודולוגיות מגוונות ובדגש על הטרוגניות והתייחסות רב-צירית (מעמד, אתניות, לאום, דת, מיקום גיאוגראפי, זהות מינית ועוד) לחווית החיים והזהות של נערות.

קבוצת הלמידה תתמקד במשמעות הגוף בחייהן של נערות. הגוף הוא אחד הסמנים המרכזיים במעבר מילדות לנערות ועשוי להחוות על ידי הנערות כמוקד פסיכולוגי, חברתי ותרבותי מעצים ויוצר, אך גם כמושא של משטור ודיכוי. מטרת קבוצת הלמידה היא לפתח ידע על נערות וגופן בישראל, לגוון את אפשרויות השיח בנושא ולהפיץ את הידע בקרב העוסקים בנושא באקדמיה, בהתערבות ישירה ובמדיניות. קבוצת הלמידה מיועדת לחוקרות וחוקרים מדיסיפלינות שונות כגון: חינוך, רפואה, גיאוגרפיה, היסטוריה, ספרות, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, לימודי תרבות ותקשורת.

בין הנושאים האפשריים אך לא הבלעדיים לכתיבה:

תפקודים ביולוגים ומגדריים של גוף הנערה; גוף הנערה ההמתוייגת כאחרת; ספורט ונערות; גוף הנערה במרחב הציבורי (המסחרי, הצבאי וכדומה); נערות תזונה ואוכל; גוף כמכונן תהליך התבגרות; גוף הנערה במערכת היחסים אימהות ובנות; תפיסת הנערות את גופן; סוכנות ואובייקטיביזציה של גוף הנערה; הגוף  כמעצים ומשחרר; קומודיפיקציה של גוף הנערה; משטור ורגולציה של גוף הנערה על ידי סוכנים חברתיים; עבודה וגוף הנערה; עבודה על הגוף בקרב נערות; גוף הנערה ומיניות; בינאריות וגוף הנערה (גוף פעיל/סביל; גוף נורמטיבי/סוטה; גוף בטוח/מסוכן; גוף נוכח/נעדר); ייצוג גוף הנערה בתרבות ובמדיה פופולריים; גוף הנערה בעולם המקוון; זהות מינית וגוף הנערה; מופעיות מגדרית וגוף הנערה; זנות ונערות; פריון ונערות; גוף הנערה בספרות; אומנות וגוף הנערה; שליטה עצמית וגוף הנערה; סטריאוטיפים וגוף הנערה.

קבוצת הלמידה תונחה על ידי פרופ' עינת פלד מבי"ס לע"ס באוניברסיטת תל אביב, דר' מיכל קומם מביה"ס לע"ס במכללת ספיר ודר' עינת לחובר מהחוג לתקשורת במכללת ספיר. הקבוצה תתקיים על פני כשנה ותכלול ארבעה מפגשים מרוכזים שיוקדשו לעבודה על המאמרים של חברות הקבוצה. ההשתתפות בקבוצה מחייבת נוכחות פעילה בכל המפגשים. פירות קבוצת הלמידה יתפרסמו כספר ערוך ויוצגו בכנס. טיוטה ראשונית תושלם עד ה- 1 ביוני, 2014.

קבוצת הלמידה תפתח במפגש עם הסוציולוגית פרופ' מרינה גוניק, מאוניברסיטת סנט וינסט שבקנדה, שהינה מהחוקרות המובילות בתחום חקר נערות. ראו: http://www.msvu.ca/en/home/programsdepartments/faculties/artsscienceqz/womensstudies/facultyprofiles/marinagonick.aspx

מועדי המפגשים:

1. יום ב' 1 ביולי 2013              Prof. Marina Gonick  9:00-13:00        מכללת ספיר

2. יום ב' 30 בספטמבר 2013                                         9:00-13:00        אוני' תל-אביב

3. יום ה' 13 בפברואר 2014 (חופשת סמסטר)                 9:00-13:00        מכללת ספיר

4. ימי א'-ב' 22-23 ביוני 2014                                        9.00-17.00         אוני' תל-אביב ומכללת ספיר

חוקרות וחוקרים אשר מעוניינים להשתתף בקבוצה מתבקשים לשלוח הצעה עד לתאריך 16 במאי 2013, למייל: einatl@mail.sapir.ac.il, הכוללת:

  1. קורות חיים מקוצרים (כולל דרכי התקשרות).
  2. תיאור בן עמוד אחד של פרויקט הכתיבה (תיאורטי או אמפירי) המוצע קבוצת הלמידה.

בברכה,

פרופ' עינת פלד                                      ד"ר מיכל קומם                                     ד"ר עינת לחובר