ארכיון - אירועים וכנסים

קורת גג כסוגיה מגדרית-פמיניסטית

קואליצית נשים לשלום מזמינה ליום עיון לחברה האזרחית. 11.4.13

קואליציית נשים לשלום מזמינה ליום עיון לחברה האזרחית בנושא

קורת גג כסוגיה מגדרית-פמיניסטית

11.4.13

10:00-13:00

משרדי קואליציית נשים לשלום

רחוב יגיע כפיים 3

מתחם יד חרוצים

ת"א

10:00-10:30 הגעה וכיבוד קל

10:30-11:00    דברי פתיחה:
הצגת זכויות חברתיות ודיור כסוגיה מגדרית-פמיניסטית
דילמות של החברה האזרחית בסוגיית הדיור

11:00-13:00      דיון וחשיבה לקראת שיתופי פעולה אפשריים
מנחה- נור פלאח- מנחת קבוצות;  עובדת בארגון
אתך-מעכי ופעילה ב"אשה לאשה"

רבות דובר בשנים האחרונות על סוגיית הדיור והיבטים שונים שלה. מה שהיה נושא מרכזי עבור חלק מצומצם מהאוכלוסייה במשך שנים, נכנס ללב השיח הציבורי מאז מחאת קיץ 2011 והפך להיות אחד הנושאים המרכזיים המעסיקים את החברה הישראלית על גווניה השונים.
ברצוננו לשים דגש על זכויות חברתיות של נשים בהקשר של סוגיית הדיור אשר הינה רלוונטית לנשים מרקעים ואזורים שונים, ועל הדילמות השונות אשר מאפיינות את העבודה על נושא הדיור בארגוני החברה האזרחית.

נא לאשר הגעה בטלפון או מייל אצל מעין דק

maayan@coalitionofwomen.org