ארכיון - אירועים וכנסים

חג שמח!

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר
מברכת את חברותיה וחבריה, מרצות/ים, סטודנטיות/ים
בחג אביב שמח.

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר

מברכת את חברותיה וחבריה, מרצות/ים, סטודנטיות/ים
בחג אביב שמח.

מתוך והיא שעמדה – הגדה של פסח עם מדרש נשי חדש –לזכרה של אהובה בן-אהרון, בעריכת ענת ישראלי ונירה נחליאל. בהוצאת המדרשה באורנים והקיבוץ המאוחד:

כנגד ארבע נשים דיברה תורה

אחת חכמה, אחת רשעה, אחת תמימה ואחת שאינה יודעת לשאול.

ארבע נשים שהן אחת. ארבע נשים שהן אני.

חֲכָמָה מה היא אומרת? ורשעה?

והתמימה מה? וזו שאינה יודעת לשאול?

הייתי יכולה לשׂים דברים בפיהן ואיני מוצאת טעם.

למה אגדיר דבריה של כל אחת מהן בנושא אחד

כשעולים קולות ארבעתן בתוכי, כל הזמן ובכל נושא?!

אדרבא, מוצאת אני טעם במאבק האין-סופי שלי להכיר בקיומן,

בזהותן הנפרדת, בַּמרחב שמבקשת כל אחת מהן לעצמה,

ובאותה בת-קול שלי המחברת בין כולן.

לפיכך, מודה אני לפניך, בכל שנה יותר, על ריבוי הקולות,

על יציאה מִמֵּצַר לְמרחב שאינו מפחד לשמוע.

אהובה בן-אהרון ז"ל.