ארכיון - ספרים ופרסומים

פרס בהט לשנת תשע"ג 2013 – לספר העיון המקורי הטוב

הפרסים יוענקו לכתבי יד עיוניים מקוריים בשפה העברית הנגישים גם לציבור המשכיל הרחב