אירועים וכנסים

משכן לכולן? מחשבות על שילוב נשים במפלגות דתיות

המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית מזמין לפאנל ביום ב', 18.3.2013