ארכיון - קולות קוראים

מלגת סופי דיוויס בנושאי מגדר, יישוב סכסוכים ושלום

המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס באוניברסיטה העברית חנך פורום מחקר חדש אשר יעסוק בסוגיות של מגדר, יישוב סכסוכים ושלום.

המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס חנך פורום מחקר חדש אשר יעסוק בסוגיות של מגדר, יישוב סכסוכים ושלום. במסגרת זו יעניק המכון את מלגת סופי דיוויס לתלמידי פוסט-דוקטורט מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה, בארץ ובעולם, נושא המחקר שלהם עוסק במגדר, יישוב סכסוכים ושלום.

ההגשה למלגה פתוחה לחוקרים/ות מהארץ ומחו"ל המלגה מיועדת לבעלי תואר דוקטור או לתלמידי דוקטורט שיגישו את עבודתם לשיפוט עד 30 בספטמבר 2013; או לבעלי תואר דוקטור שעבודת אושרה לאחר ספטמבר 2010.

– מצופה מהמלגאי להכין את מחקרו להגשה בכתב עת אקדמי במהלך תקופת המלגה, תוך מתן הכרה למימון מלגת סופי דיוויס.

– המלגאי יידרש לרכז את הפורום החדש על מגדר, סכסוכים ושלום: ליזום ולארגן הרצאות אורח, כנס שנתי, ופעילויות שונות בתאום עם מנהל מכון דיוויס.

– המלגאי יידרש לשהות במכון דיוויס לפחות תשעה חודשים מתוך שניים-עשר חודשי המלגה, ולהשתתף גם בפעילותו האקדמית והציבורית של המכון.

– המלגאי יקבל משרד וייהנה משירותי מכון דיוויס והאוניברסיטה העברית, ובכלל זה גישה לרשתות אינטרנט, דוא"ל, ספריות ומאגרי מידע.

מובהר בזאת כי קול קורא זה מופנה לנשים וגברים כאחד.

כמו כן, יש להבהיר כי כל מלגאֵי הפוסט-דוקטורט של המכון כפופים לנהלים האקדמיים, החלים על כל הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, כפי שאלו נקבעים על ידי המזכירות האקדמית.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 7 באפריל 2013
פרטים נוספים על המלגה והגשת מועמדות באתר המלגות של האוניברסיטה העברית בירושלים.
https://scholarships.ekmd.huji.ac.il
לבירורים ניתן לפנות בדוא"ל:
davis.institute@mail.huji.ac.il