אירועים וכנסים

סמינר רוזה לוקסמבורג השלישי- בשיתוף תנועת אחותי

הסמינר- הצומת שבין סקסיזם וגזענות- פיתוח אופני פעולה פמיניסטיים יתקיים ב-25-26 בפברואר 2013

הסמינר- הצומת שבין סקסיזם וגזענות- פיתוח אופני פעולה פמיניסטיים יתקיים ב-25-26 בפברואר 2013