ארכיון - ספרים ופרסומים

הצעות לשנת שבתון- או פחות- באוניברסיטת ברקלי

"קבוצת מחקר ביאטריס ביין", אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה, ארצות הברית מזמינה מועמדות/ים לשתי תוכניות לחוקרות/ים אורחות/ים לשנת הלימודים 2014-2013

Beatrice Bain Research Group
"קבוצת מחקר ביאטריס ביין", אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה, ארצות הברית
מזמינה מועמדות/ים לשתי תוכניות לחוקרות/ים אורחות/ים
לשנת הלימודים 2014-2013

תכנית א'
מיועדת לחוקרות/ים אורחות/ים לשהות של שנת לימודים.

המרכז למחקר פמיניסטי-ביקורתי בברקלי, יסד ב-1986 מלגה בנושאים בינתחומיים שעניינם מגדר.
"קבוצת מחקר ביאטריס ביין" מעוניינת במיוחד לסייע למחקר בצמתים של מגדר, כמו: גזענות, אתניות, מעמד, לאום, דת, פוסט קולוניאליזם, גלובליזציה ופמיניזמים טרנס-לאומיים.

התכנית פתוחה לחברי סגל בכירים וזוטרים, עם קביעות ובלי קביעות, פוסט דוקטורנטים וחוקרים עצמאיים מכל מדינה, אשר עבודתם ממוקדת על נשים ומגדר.

יש לשלוח את הטפסים עד ל-15 במרץ 2013
הוראות ופרטים נוספים
http://bbrg.berkeley.edu/scholarprog.html

תכנית ב'
מיועדת לחוקרות/ים שמבקשות/ים להצטרף לתכנית – לשהות קצרה של חודש עד שישה חודשים.
הוראות ופרטים נוספים
http://bbrg.berkeley.edu/affiliated.html
חוקרות/ים שאינן/ם תושבות/ים ארצות הברית חייבות/ים ויזה –
J-1 visa
שימו לב! סידור של ניירות ויזה – דורש שלושה חודשים.

התקבל מ-
Beatrice Bain Research Group
610 Barrows Hall, MC 2050
University of California
Berkeley, CA 94720-2050
Email: bbrg@berkeley.edu
Web: http://bbrg.berkeley.edu