ארכיון - קולות קוראים

מלגת לימודים באיטליה

האגודה האיטלקית רונדין מציעה מלגת לימודים לתואר ראשון או שני,לסטודנט/ית ישראלי/ת.

האגודה האיטלקית רונדין מציעה מלגת לימודים לתואר ראשון או שני, לסטודנט/ית ישראלי/ת
ראו נספח עם כל הפרטים באנגלית. את הטפסים יש למלא ולשלוח  עד ה-20 לחודש פברואר 2013, ובשבוע הראשון של חודש מרץ יגיעו לכאן נציגים מהאגודה לפגישה עם המועמדים/ות.


קשר ישיר אפשר ליצור גם עם

Stefano Marinelli
International Relations Office
Rondine Cittadella della Pace
C.P.46 – 52100 Arezzo – Italy
Tel: +39 0575 299666