ארכיון - אירועים וכנסים ארכיון - קולות קוראים

קול קורא – מגדר חוצה גבולות

התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב שמחה לבשר על עריכת הכנס השני לחקר מגדר: "מגדר חוצה גבולות" לתלמידות ולתלמידי מחקר באוניברסיטת תל-אביב

התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב שמחה לבשר על עריכת הכנס השני לחקר מגדר: "מגדר חוצה גבולות" לתלמידות ולתלמידי מחקר באוניברסיטת תל-אביב

מטרת הכנס לייצר במה ראשונית ואוהדת לשיח רב-תחומי במגוון תחומי ידע ומתודות סביב סוגיות של מגדר, פמיניזם
ותיאוריה קווירית. את הצעות המחקר מוזמנים להגיש סטודנטיות וסטודנטים לתארים שני ושלישי מכל הפקולטות
באוניברסיטת תל-אביב.

להלן דוגמאות למושבים אפשריים:

● מערכות יחסים, כלומר: דינאמיקה של יחסים בין אישיים. לדוגמה: קשרים בין אינטימיות לציבוריות; קשרים בעידן המודרני; קשרים אישיים המכוננים סובייקט.

● גבריות, כלומר: עיסוק מגדרי בגברים או שאלות על גבריות. לדוגמה: גברים בארגונים; גברים והשיח הטיפולי;
גבריות, צבא ומלחמה.

● מרחב, כלומר: האופן שבו מרחב מעצב יחסים ומעוצב על ידם. לדוגמה: תכנון אורבני ומגדר; מרחבים ממוגדרים בבית; דת ומרחב.

דוגמאות למושבים נוספים: הורות, גילנות (אייג'יזם), יחסי משפחה, שמנּות, לימודים ויזואליים ותרבות הילד.

תקצירים של עד 250 מילים ניתן לשלוח עד 15 בפברואר 2013 לדוא"ל GenConTAU@gmail.com

לכל הצעה יש לצרף את הפרטים הבאים:
שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, חוג הלימודים, שלב בלימודים (עבודת הגמר
לתואר שני הוגשה/אושרה/בכתיבה, דוקטורט שלב א'/ב') ושם המנחה.

החלטות הוועדה תימסרנה עד תחילת מרץ.

מועד הכנס: 25 באפריל