ארכיון - אירועים וכנסים

כנס "עיר ומגדר"

הכנס ייערך ביום ב', ה-28.1.2013 במכללה האקדמית תל אביב- יפו.

כנס עיר ומגדר יתקיים ביום ב' ה-28.1.2013 באולם הכנסים במכללה האקדמית תל אביב -יפו.

להרשמה

רוב האוכלוסייה בעולם (מעל 51%) חיה בערים.העיר יוצרת מפגש ועירוב בין אוכלוסיות שונות, וכוחה בהיותה “של כולם – של כולן”. רוח העיר מושפעת מהא/נשים שבה, מיחסי הגומלין ביניהם/הן, מהיצירתיות, ואף מהקוטביות והניגודים, היוצרים את מהותה של העיר ואת ההזדמנויות הטמונות בה. העיר הינה הזירה המרכזית להתפתחות תפיסה מגדרית (Gender Main Stream) בשל היותה קהילה גדולה ומגוונת שבה כל פרט יכול/ה למצוא את מקומו/ה,וככזאת, היא מספקת לחבריה וחברותיה תחושות שייכות, זהות ומשמעות.
העיסוק ב”קידום מעמד האשה” היה, עד לחקיקת חוק הרשויות, נחלת ארגוני המגזר השלישי הנשי בעיקר; אך משנחקק החוק בשנת 2000 וחייב את הערים למנות יועצות למעמד האשה, הנושא החל להיטמע יותר ויותר בהוויית החיים העירונית, ויצר פלטפורמה לעשייה, דיון וחקר בנושא חשוב זה. מכאן, שאחת ההזדמנויות הייחודיות לקידום מעמד האשה ופיתוח העשייה המגדרית מועצם על ידי העיריות, שהן הליבה והרגולטור בחיי העיר. מעניין להתבונן ולבחון את ההשלכות מרחיקות הלכת של הטמעת התפיסה המגדרית בחיי היום יום בעיר, אשר אינה מתרחשת מאליה אלא מושפעת מהחוק, ממדיניות ארצית ועירונית, ומנחישות הנשים למצות זכויותיהן ולהשפיע על הגברת השוויון.
כנס “עיר ומגדר” בוחן את הטמעת התפיסה המגדרית, ברצף המתחיל מחינוך שוויוני בגני ילדים, המשך בפיתוח התייחסות מגדרית בשלבים שונים בחיים, בחינת מסגרות של השכלה ורפואה מגדרית לנשים, היבטים מגדריים בתכנון עיר, רשתות אינטרנט כפלטפורמה לאקטיביזם פמיניסטי בעיר ועוד..