ארכיון - קולות קוראים

קול קורא – סקס אחר 13

הכנס השנתי ללימודי להט"ב ותיאוריה קווירית באוניברסיטת תל-אביב יתקיים בפעם השניה במתכונת ייחודית ככנס תלמידי מחקר.

הכנס השלושה עשר ללימודי להט"ב ותיאוריה קווירית באוניברסיטת תל-אביב
30.05.2013

סקס אחר: הכנס השנתי ללימודי להט"ב ותיאוריה קווירית באוניברסיטת תל-אביב' יתקיים בפעם השניה במתכונת ייחודית ככנס תלמידי מחקר.

בשני העשורים האחרונים אנו עדות לפריחה בכתיבה אקדמית ובייצור ידע אלטרנטיבי בנושאים הקשורים לקהילות הלהט"ב כמו גם לשימוש גובר בביקורת קווירית בשדות ידע שונים ובהקשרים שאינם מוגבלים לחיים קווירים. חלק ניכר מייצור ידע זה נעשה על ידי תלמידי/ות מחקר במוסדות אקדמיים. סקס אחר 13 מבקש לתת במה להצגת עבודות אלו, ולאפשר מרחב להעלאת שאלות אתיות, מתודולוגיות, פוליטיות ותיאורטיות ולהחלפת רעיונות. אנו מעודדות גם הצעות של פעילי/ות שטח שעוסקות ביחסים בין מחקר לאקטיביזם.

אנו מזמינות הצעות להרצאות של תלמידי/ות מחקר בכל שלבי העבודה, מכל דיסציפלינה ובכל מתודה, בנושאים הקשורים ללסביוּת, הומוסקסואליוּת, ביסקסואליוּת, טרנסג'נדריוּת וקוויריות. ההרצאות יכולות להציג פרספקטיבה תיאורטית, מחקר שטח, דיון במגמה או אירוע, ניתוח של טקסטים או תופעות תרבות, תרגום של אקטיביזם לידע וידע לאקטיביזם ועוד. באופן מיוחד נשמח לקבל השנה הצעות שעוסקות ביחסים בין פוליטיקה לאומית (לרבות מפלגתית) לפוליטיקה גאה וקווירית. ככלל, אנו מעודדות הרצאות העוסקות בהצטלבות בין מיניות ומגדר ובין אתניות, מעמד, לאומיות ומאפייני השתייכות/זהות נוספים. הוועדה המארגנת של הכנס תבחר את ההרצאות תוך פתיחות לצורות טיפול שונות בנושאים הרלבנטיים, לפי מידת העניין ובהתאם למגבלות הזמן.

את תקצירי ההרצאות (עד 250 מילים בלבד) יש לשלוח עד ל-09/03/2013. לכתובת המייל: sexacher@gmail.com.

לתקציר ההרצאה יש לצרף את הפרטים הבאים: כותרת ההרצאה (בעברית ובאנגלית), שם מלא של המרצה (בעברית ובאנגלית), שיוך מוסדי, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

הועדה המארגנת: חגי קלעי, מיכל אנגל, חן משגב, אילי אבידן, יעל משעלי ויסמין ששון