ארכיון - קולות קוראים

קול קורא – כנס 2013: להיות אמא?! – היבטים משפטיים, חברתיים, אתיים ורפואיים בהורות המודרנית

מבית הספר למשפטים,המכללה למנהל ומנ"ע- מרכז זכויות נשים עירוני.

בית הספר למשפטים, ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי,

המכללה למנהל ומנ"ע- מרכז זכויות נשים עירוני

כנס 2013: להיות אמא?! – היבטים משפטיים, חברתיים, אתיים ורפואיים בהורות המודרנית

ההורות המודרנית מעמידה אתגרים לפרטים בחברה הישראלית ויוצרת מורכבויות שלא היו נחלת העבר. בחירה בהורות בכלל ובאמהות בפרט נתפסת בחברה הישראלית הפרו- נטליסטית, אשר במרכזה התא המשפחתי, כבחירה טבעית שפרטים "נורמטיבים" אמורים לאמץ ואף לחתור להשגתה.  על אף מקומה המרכזי של גישה זו בחברה הישראלית, מעוררת השאלה- "האם להיות הורה"- מחלוקת, לפחות בחוגים מסויימים.  בצד שאלה זו צפות ועולות שאלות נוספות שעיקרן  השילוב בין הורות לעבודה, ובעיקר בין אמהות לקריירה, כמו גם תפיסתו של האב המודרני ומקומו במעגל המשפחתי.

הבחירה להיות הורה וביתר שאת, הבחירה להיות אמא, מעוררת שאלות מוסריות, משפטיות ורפואיות הנוגעות, בין השאר, להפסקת הריון, לפריון, לבחירה בשיטת הלידה ולרפואה מגדרית. בצידן עולות שאלות חברתיות וכלכליות באשר לאפשור הורות בחברה הישראלית המודרנית ובאשר להשלכות- האישיות, המקצועיות, הכלכליות והחברתיות- בבחירה בהורות, בתכנון ילודה או בחיים ללא ילדים.

סוגיות אלו ואחרות יעמדו במרכזו של הכנס. ייחודיותו של הכנס מתבטאת בשילוב בין שיח אקדמי ומחקרי לבין שיח אקטיבסטי. מטרת הכנס היא לקדם רב שיח אינטרדיסציפלינרי המשלב חוקרות וחוקרים כמו גם אנשי שטח וארגונים חברתיים העוסקים בנושאים האמורים.

חוקרות וחוקרים מדיסציפלינות שונות (ובכללן משפטים, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה ורפואה) וכן העוסקות והעוסקים בסוגיות אלה באופן מעשי מוזמנים להגיש הצעות לכנס.

הנחיות להגשת הצעות:
א. ההצעות יכולות להתייחס למאמרים (שפורסמו או שטרם פורסמו), למחקרים, לפעילויות או לפרוייקטים בנושאים האמורים.

ב. על ההצעה לכלול את כותרת הנושא, שם המחבר/ת, שיוך מוסדי ותקציר של הנושא שלא יעלה על 500 מילים.

ג. את ההצעה יש לשלוח כצרופה להודעת דואל בקובץ   word לכתובת הבאה: gmail.com@cparenthood על ההודעה לכלול פרטי התקשרות עם המחבר ובכלל זה כתובת המייל וטלפון ליצירת קשר.

ד. את ההצעות יש לשלוח לועדה המארגנת של הכנס עד לתאריך 8/2/13.

וועדת הכנס (לפי א-ב): עו"ד דנה אייזנר-לביא, פרופסור סלביה ביז'אוי, ד"ר דפנה הקר, איריס כגן חכמון, ד"ר רותי לזר, ד"ר נילי קרקו-אייל; פרופסור פרנסס רדאי.