ספרים ופרסומים

Palestinian Activism in Israel: A Bedouin Woman Leader in a Changing Middle East

ספר חדש לד"ר הנרייט דהאן כלב, אמילי לפבר ואמאל אל סנאע אל חוג'וג'.

הנרייט דהאן כלב, אמילי לפבר, אמאל אל סנאע אל חוג'וג'

אקטיביזם פלשתינאי:

מנהיגה בדווית במזרח תיכון משתנה

הינו ספר העוסק באקטיביזם פלשתינאי בישראל. הספר הינו בבחינת התערבות חשובה בשיח השגור על ייצוגים עמוסי קלישאות מגדריים ותרבותיים אודות הקהילה הבדווית במרחב המדברי של מדינת ישראל, בנגב. כך כותבת קטיה גיבל מבורך, האנתרופולוגית הפוליטית מארצות הברית. הספר אורג סביב דמותה הכאריזמטית של אמל אל סנאע אל חוג'וג' את השינויים המהפכניים שחוללה מאז ילדותה במעגלי המשפחה הגרעינית והמורחבת, דרך שבט אל סנאע והקהילה הבדווית וכלה בפיתוח אמצעי מחאה מקוריים שחוללו שינוי חברתי בתוך ומחוץ לקהילה הבדווית בישראל. הספר מעיין באקטיביזם פוליטי למען זכויות אדם, שצומח מתוך התאמה לצרכיה של המדוכאה בקטיגוריות החברתיות בישראל: האישה הבדווית.

אמאל אל סנאע אל חוג'וג' הופכת נסיבות של דיכוי למשאבים פוליטיים רבי עוצמה ומניפה באמצעותם את חייה למרחבי קיום רבי אפשרויות למימוש עצמי. אמאל אל סנאע אל חוג'וג' הפכה פעילות זו לאסטרטגיות פעולה, אותם מיסדה בכל העמותות בהן כיהנה, עד לעמותה AGEEC ובית הספר הדו לשוני בבאר שבע אותם יסדה ובראשם עמדה.

הספר מגולל את התנהלותה והתפתחותה בעולם רווי דילמות של זהות בדווית, מגדרית, פלשתינאית וישראלית בו המציאה את עצמה וסללה בהתמדה דרכים בהן אין אישה בדווית שאינה שואפת לפסוע. בניגוד לנשים אחרות בקהילתה ש"עשו את זה" אמאל אל סנאע אל חוג'וג' התעקשה להשאר רקומה בתוך רשת החיים ומעגלי הקיום התרבותי והחברתי של הקהילה בתוכה צמחה. הספר עוקב ומתאר במפורט כיצד עשתה זאת בכל רמות ושלבי התפתחותה, תוך שהיא שומרת ומעוררת לחיים זיקה אמיצה עם ההיסטוריה השבטית שכמעט התפוררה עם כינונה של מדינת ישראל. כבר בימי ילדותה הפיחה חיים במקורות ההיסטוריים של המורשת של בני שבטה, והיא ממשיכה בטיפוחם ללא הרף.

הספר מגולל את מאבקיה לחירות בכל צומת מצמתי חייה עד לנסיעתה לפני כשנה לטורונטו עם משפחתה, לשם השלמת עבודת הדוקטורט שלה. ספר זה סוגר באמצעות סיפורה של אמאל אל סנאע אל חוג'וג' פער מחקרי – מפרספקטיבה רב תחומית שמפגישה ניתוח תהליכים פוליטיים והיסטוריים, מאתרת שדות אנתרופולוגיים עם היבטים מגדריים. עיון רב תחומי זה הינו פרי עבודה של כארבע שנים בהן המחברות ליוו מקרוב את כל מעגלי חייה של אמאל אל סנאע כאישה וכרעיה, כאם וכיזמית של פרוייקטים, כגייסת כספים, כלוחמת זכויות אדם, כמייסדת אירגוני גישור ודו קיום בין יהודים וערבים, כפוליטיקאית, אך בראש וראשונה כבת נאמנה לערכי התרבות השורשית ממנה באה.

המחברות הנרייט דהאן כלב ואמילי לפבר בחרו להוסיף את שמה של אמאל אל סנאע אל חוג'וג' כמחווה שעניינה להראות שחלקה במחקר אינו של "נחקרת נצפית" אלא של שותפה ביצירה.

הנרייט דהאן כלב, המייסדת ויו"ר הראשונה של תכנית המגדר באוניברסיטת בן גוריון הינה מדענית מדינה בהכשרתה, ופירסומיה הרבים בדיסציפלינות המשלבות מחקרי מחאה וניתוח תיאורטי במגדר – מונחים בתשתית להתווית המחקר והניתוח התיאורטי של הספר. אמילי לפבר, המבצעת בימים אלה את מחקרה האנתרופולוגי לקראת כתיבת הדוקטורט במסגרת אוניברסיטת אוקספורד, השלימה את עבודת השדה למחקר זה במסגרת כתיבת התיזה בתכנית לתלמידי חו"ל במחלקה למזרח תיכון באוניברסיטת בן גוריון.