ארכיון - קולות קוראים

תכנית Building Bridges

קול קוראת לתכנית מנהיגות לנערות מישראל, פלסטין וארה"ב

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטולי שפירא ב- tuli.shapira@gmail.com