ארכיון - ספרים ופרסומים

קולות- מגדר בחינוך

גליון חדש לכתב העת של מכללת קיי לחינוך בבאר שבע המתמקד בסוגיות של הדרה.

כתב העת "קולות" רואה אור פעמיים בשנה אקדמית החל בשנת 2010 בהוצאת המכללה
האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
. את כתב העת יזמה פרופ' ענת קינן, שהייתה שותפה
לעריכתו עד צאתה לגמלאות בשיתוף עם ד"ר ערגה הלר. כתב העת מייצג את העמדות השונות
הקיימות בקרב הסגל האקדמי של מכללת קיי, מכללה להכשרת מורים המשרתת את מגוון
אוכלוסיות דרום הארץ, ובהם תושבי בירת הנגב, עיירות הפיתוח, הקיבוצים, המושבים,
תושבי עוטף עזה, הערבה ואיילות ואף תושבים מיישובי הר חברון, בנוסף לבני היישובים
הבדוואים המוכרים והבלתי מוכרים.

כיום עורכות את "קולות" ד"ר ערגה הלר וד"ר נגה רובין ממכללת קיי. כל אחד
מהגיליונות מוקדש לדיון בשתי סוגיות מרכזיות מתחום החברה הישראלית ו/או הכשרת
המורים והחינוך בישראל. בגיליון החמישי, שרואה אור בינואר 2013, נסוב הדיון סביב
שאלות של מגדר בחינוך
, וסביב סוגיות של הדרת מורים או תלמידים במרחבי המוסדות
החינוכיים. בנוסף לדיון במוקדים משתנים, כתב העת כולל מדורים קבועים ובהם ראיון
עם אישיות ציבורית (ב"קולות 5" הרב אורי איילון); ראיון עם בוגר המכללה (ראש
עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ); סקירות על כנסים, ספרים, תערוכות וכתב חידה

קולות – גליון ינואר 2013