ארכיון - אירועים וכנסים

רק 8 נשים חברות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

תשעה מדענים התקבלו לשורות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. כל תשעת החברים החדשים הם גברים

מתוך כתבה ב"הארץ"- 8 נשים מתוך 105 מדענים || 9 התקבלו לאקדמיה למדעים – רק גברים

תשעה מדענים התקבלו לשורות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. כל תשעת החברים החדשים הם גברים, שיצטרפו לאחד המוסדות הגבריים ביותר במדינה. רק שמונה מתוך 105 המדענים החברים באקדמיה הלאומית הן נשים.

מתוך 105 חברים באקדמיה למדעים רק 8 – הן נשים מדעניות. אחת מהן היא פרופ' רות ארנון שמשמשת נשיאת האקדמיה בשנתיים האחרונות (2012-2010). כאשר נשאלה על מיעוט הנשים המדעניות באקדמיה, ענתה כי בישיבת מליאת האקדמיה האחרונה, "הביעה בצורה חד-משמעית את מורת רוחה באזני חברי וחברות האקדמיה… וקראה להם להפנות את תשומת לבם לעניין". "אעשה כל שביכולתי לפעול לתיקון המצב בשנים הקרובות", אמרה ארנון. השאלה היא: איפה היתה עד עכשיו, אך נקווה שתעמוד בהבטחתה.

על האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ידע כללי

חברי האקדמיה נבחרים לכל ימי חייהם באספה כללית של חברי האקדמיה. עם הקמתה (1961) נקבע שבאקדמיה יהיו עד 50 חברים מתחת לגיל 75, חציים בחטיבה למדעי הרוח וחציים בחטיבה למדעי הטבע. עד ראשית שנות ה-90 נבחרו לאקדמיה רק שתי נשים: דורותיאה קרוק ורות נבו, שתיהן בחטיבת מדעי הרוח, ועד שנת 2000 נוספו לאקדמיה עוד שלוש נשים: רות ארנון, יהודית בירק ועדה יונת, שלושתן בחטיבת מדעי הטבע. לאחר מכן נוספו לאקדמיה עוד נשים: נילי כהן, מרגלית פינקלברג, שולמית וולקוב וחוה טוריאנסקי – ארבעתן בחטיבה למדעי הרוח. מיעוט הנשים באקדמיה הלאומית למדעים מוסבר בכך שלאקדמיה מגיעים פרופסורים מבוגרים יחסית, ועל כן שיעור הנשים באקדמיה משקף את שיעורן בקרב הפרופסורים מן המניין. אולם היו שטענו שהסיבה היא שיטת חבר-מביא-חבר שמנעה ייצוג הולם לנשים.

האקדמיה הצעירה למדעים

השנה (נובמבר 2012), הצטרפה לראשונה – האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים – למגמה הכללית ההולכת וגדלה בעולם להקים אקדמיה צעירה למדעים. לאקדמיה הצעירה למדעים, שהוקמה עכשיו, נבחרו והצטרפו 26 חברי סגל אקדמי עד גיל 45, והיא תפעל באופן עצמאי, בגיבוי ובסיוע של האקדמיה הלאומית למדעים. את החברים הראשונים באקדמיה הצעירה מינתה ועדה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ומהשנה הבאה ייבחרו חבריה על ידי האקדמיה הצעירה, על פי תקנון שייקבע.

מבין  26 חברי האקדמיה הצעירה, 9 הן נשים. להלן שמותיהן ומקום פעילותן: ד"ר שרון אהרונסון להבי, המחלקה לספרות משווה, אוניברסיטת בר-אילן, פרופ' יונינה אלדר, הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון, ד"ר תמר הרציג, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' יעל חנין, ביה"ס להנדסת חשמל, אוניברסיטת תל-אביב פרופ' טליה פישר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' מיכל פלדמן, ביה"ס למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ד"ר שרון צוקרמן, המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' אורית קדר, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' עידית תשובה, המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.


נתונים על נשים באקדמיהמרכז המחקר והמידע של הכנסת כתיבה: רועי גולדשמידט, פברואר 2012.