אירועים וכנסים

תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית

כנס בינלאומי במכון ון ליר בירושלים, בימים רביעי – חמישי, 26-27 בדצמבר 2012