ארכיון - קולות קוראים

מחקר דפוסי תקשורת גינקולוגים/יות – מטופלות

בקשת סיוע למחקר- במילוי השאלון המצורף.

ד"ר נילי קרקו אייל, מרצה בכירה בבית הספר למשפטים, המכללה למנהל

בימים אלה אני עורכת מחקר העוסק בדפוסי תקשורת בין גינקולוגים/יות למטופלות. ראשיתו של המחקר בשיחות עם קולגות וחברות שמהן עלה שכמעט לכל אשה יש חוויות מיוחדות הקשורות לטיפול הגינקולוגי.חשיבותו בזיהוי דפוסי תקשורת, במטרה להסיק מסקנות על מפגש ייחודי זה.

אודה לכן אם תקדישו כמה דקות למילוי השאלון. את השאלון יש לשלוח אלי למייל המופיע בדף הפתיח לשאלון.

השאלון הינו חסוי. עם קבלתו הוא יודפס והמייל ובכלל זה פרטי השולחת ימחקו. תודה רבה על הסיוע.

שאלון גינקולוגים