ארכיון - אירועים וכנסים

חג אורים שמח

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר מברכת את הסטודנטיות/ים, המרצות/ים וכל הקוראות/ים והמתעניינות/ים באתר חג אורים שמח

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר

מברכת את הסטודנטיות/ים, המרצות/ים

וכל הקוראות/ים והמתעניינות/ים באתר

חג אורים שמח