ארכיון - ספרים ופרסומים

ספר חדש: מריון קפלן | מגדר, מעמד ומשפחה. צמיחתה של הבורגנות היהודית בגרמניה הקיסרית

בהוצאת מרכז זלמן שזר בשיתוף מכון ליאו בק

מתוך אתר מרכז זלמן שזר

תירגמה מאנגלית דבי אילון, 446 עמודים

השבת והקלסיקות הגרמניות, בית הכנסת ושיעורי הפסנתר, השתלבות והתבדלות, פמיניזם והשכלה – סביב מוקדים אלה נעו חייהן של נשים יהודיות בנות המעמד הבינוני בגרמניה הקיסרית.

נשים, מעמד ומשפחה מראה כיצד יצרו נשים יהודיות בעצמן את ההיסטוריה שלהן בתוך ההקשרים של המגדר, האתניות, הדת והמעמד. כמו כן הוא מעניק לנשים תפקיד מרכזי בחקר ההיסטוריה היהודית בכללותה.

נשים, מעמד ומשפחה מצרף יחד היסטוריה גרמנית, היסטוריה של נשים והיסטוריה יהודית. תהליכי התיעוש והעיור שעברו על החברה הגרמנית וההצלחות של המעמד הבינוני היהודי שינו את תפקידי האישה, ומנשיאה בעול של עבודת הבית וסיוע בניהול העסק היא הפכה בעיקר לאֵם ולסוכנת תרבות.
במשק הבית ובחיק המשפחה התרחשה ההתברגנות הבולטת ביותר: גיבוש תרבות של חיי בית, שעוצבה בידי הנשים והייתה מרוחקת מעולם העסקים הגברי.

חלקו הראשון של הספר עוסק בהיבטים שונים של חיי המשפחה והבית של היהודים: בחירת בני זוג, גידול הילדים וחינוכם, והתהוותה של "יהדות ביתית" המשלבת מסורות משפחתיות יהודיות וערכי יסוד בורגניים גרמניים.

חלקו השני של הספר עוסק במאבקיהן של נשים יהודיות גרמניות להשתלב במרחב הציבורי – בתחומי האקדמיה, שוק העבודה וארגוני הנשים.

לביקורת אודות הספר – פרופ' זהר שביט ב"הארץ" "איך הומצאה האם היקית"