ארכיון - אירועים וכנסים

הטמעת חינוך מגדרי בקרב בני ובנות נוער

כנס של שדולת הנשים בנושא יתקיים ביום ה', ה-29.11.2012 בשיתוף התכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב וקרן קונרד אדנאואר בישראל: