ארכיון - קולות קוראים

קול קורא: חינוך בנות ותהליכי מודרנה בירושלים 1854 – 2014

קול קורא לכנס לרגל מלאות 160 שנה לביה"ס אוולינה דה רוטשילד

קול קורא
כנס לרגל מלאות 160 שנה לביה"ס אוולינה דה רוטשילד
המכון לחקר א"י ויישובה ביד יצחק בן-צבי בשיתוף המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון באוניברסיטה
העברית; אוניברסיטת בר-אילן; הקתדרה לחינוך יהודי ע"ש ג'ואן וחיים קונסטנטינר בבית הספר לחינוך,
אוניברסיטת תל אביב.
ציון 160 שנה לקיומו של בית הספר אוולינה דה רוטשילד לבנות בירושלים מאפשר מבט בוחן לעבר חינוך בנות ותהליכי מודרנה בארץ ישראל בעת החדשה עד היום. הכנס יעסוק במכלול סוגיות חינוכיות שעוסקות בהיבט המיגדרי, הן בקרב האוכלוסיה היהודית והן בקרב מיגזרים אחרים. חינוך הבנות ייבחן כאתגר לאוכלוסיות השונות, יהודים, מוסלמים ונוצרים, וכסוכן שינוי המבקש להביא מודרניזציה לארץ ישראל.
הכנס יתקיים בתאריכים י"א – י"ב בסיוון תשע"ד  (9 – 10 ליוני 2014) ביד יצחק בן-צבי. ערב הפתיחה של הכנס יוקדש להצגת בית הספר אוולינה מייסודן של משפחת רוטשילד ואגודת אחים והעלאת זיכרונות מפי בוגרות המוסד לדורותיהן. חלקו האקדמי של הכנס יתחיל למחרת ובו יוצגו מחקרים עדכניים ומחדשים והוא יסתיים בפאנל בהשתתפות מנהלים ומנהלות.
בכנס יידונו נושאים כגון:
1.סיפורי מוסדות שונים וסדר היום המגדרי שלהם.
2.השוואה בין התפיסות החינוכיות המגדריות השונות של בני הדתות/העדות השונות.
3.הצגת המוסדות המגוונים שנוסדו על ידי גופים פילנטרופיים לא מקומיים ותפיסתם
החינוכית מגדרית.
4. הגותם ומפעליהם של מחנכות ומחנכים שהשאירו חותמם על מערכת החינוך.
5.הוראה כמקצוע נשי והתמודדותן של נשים במערכת היררכית גברית.
6.תפיסות של מגדר והחינוך הבלתי פורמלי.
7.תפיסות של מגדר והחינוך המקצועי (היסודי, התיכוני והעל-תיכוני).
8.מחינוך נפרד (בנים ובנות במוסדות נפרדים) לחינוך מעורב ובחזרה: מבט רטרוספקטיבי.
9.בגוף ראשון קולות מהשטח: תיעוד אוטוביוגרפי, יומנים, חיבורים ועוד.
10.תפיסות חינוכיות של מיגדר במבחן של זמן: 1854 – 2014 .
חוקרים המעוניינים להרצות בכנס מתבקשים לשלוח את תקציר הרצאתם (עד 200 מילים) עד
לתאריך יב" בתמוז תשע"ג, 20 ביוני 2013 , לכתובת : liat@ybz.org.il
בברכה,
הוועדה המארגנת (לפי א"ב): ליאת אושרי, ד"ר צבי בקרמן, ד"ר בברלי גריבץ, פרופ' יובל דרור, בני
וכסלר, פרופ' משה רוסמן, פרופ' לורה שור, פרופ' מרגלית שילה

תגובה אחת

  • אמי שתחי', בת 93 כיום, ילידת ירושלים ובוגרת אוולינה דה רוטשילד. גדלתי על סיפוריה וחוויותיה מביתה ספר הנפלא הזה. מחכה לכנס! רות למדן