ארכיון - קולות קוראים

מעכשיו – נשים קובעות את שמן

ברכות למרכז תמורה – מעתה נשים יצטרכו לתת הסכמה בכתב כדי לשנות את שם נעוריהן.

בעקבות תביעה שהוגשה על ידי מרכז תמורה כנגד משרד הפנים והמשרד לשירותי דת הוחלט, כי מעתה נשים יצטרכו לתת הסכמה בכתב כדי לשנות את שם נעוריהן.

עד עתה, נהגו המועצות הדתיות, בניגוד ל'חוק השמות' הקובע כי חל איסור על שינוי שמו של אדם בניגוד לרצונו וידיעתו; בפועל שם-משפחתן של נשים רבות שונה לאחר שנרשמו לנישואין.

מרכז תמורה הגיש תביעה בשמה של אחת הנשים הנפגעות. במסגרת הסדר פשרה תקדימי בין משרדי הממשלה והמרכז נקבע פיצוי כספי לתובעת וכן התחייבות לשינוי הנהלים בנושא.

מעתה ואילך יהיה על נשים הנרשמות לנישואין להגיש מסמך נפרד, חתום על ידן במידה וירצו לשנות את שמן.

ראיון בנושא עם ד"ר יפעת ביטון, מנכ"לית המרכז בתכנית של גבי גזית ברדיו ללא הפסקה