ארכיון - קולות קוראים

נפתח ארכיון בנושאי טרנסג'נדר בקנדה

הארכיון מחזיק באוסף הגדול ביותר של חומרים ארכיוניים שעניינו חקר האקטיביזם הטרנסג'נדרי המודרני.

הננו שמחים להודיע על פתיחת הארכיון לנושא הטרנסג'נדר (The Transgender Archives ), באוניברסיטת ויקטוריה, בויקטוריה, קנדה. הארכיון מחזיק באוסף הגדול ביותר של חומרים ארכיוניים שעניינו חקר האקטיביזם הטרנסג'נדרי המודרני. האוניברסיטה התחייבה לשַמֵר את ההיסטוריה של הפעילים פורצי הדרך, המנהיגים הקהילתיים, ואלה החוקרים לשיפורה של הקהילה הטרנסג'נדרית באשר היא. ראשיתו של האוסף ב-2007, עם התרומה הנדיבה של גב' ריקי סווין ((Ms. Rikki Swin הכוללת בין היתר 500 עיתונים טרנסג'נדרים, הארכיון של וירג'ניה פרינס ( (Virginia Prince אחת ממיסדות האקטיביזם הטרנסג'נדרי, מסמכי מפתח של הפעילה ארדיאן קיין (Ariadne Kane), מסמכים של מייסדי הקרן הבינלאומית לחינוך למגדר, וכן ארכיונים אישיים של פעילים ומסייעים – מתחילת הדרך ועד הנה.

כל המבקש/ת לקחת חלק בהמשך בניית הארכיון – אם בחומרים רלוואנטיים ואם בעזרה כספית, מוזמן להתקשר למנהל האקדמי של הארכיון: ד"ר אהרון דבור

Dr. Aaron Devor

ahdevor@uvic.ca

הארכיון פתוח לחוקרים, לסטודנטים ולקהל הרחב. לשאלות נוספות אנא פנו ובקרו בכתובת האתר
http://transgenderarchives.uvic.ca/