לוח הודעות: קול קורא, מלגות ומשרות

ברכה לפתיחת שנת הלימודים תשע"ג

מהאגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר


מברכת


את הסטודנטיות/ים והמרצות/ים במכללות ובאוניברסיטאות
ובתכניות ללימודי נשים ומגדר
בשנת לימודים פורה
ובקידום יעדיכם/ן האישיים והחברתיים