אירועים וכנסים

הכנס השנתי הראשון של קואליציית נשים לחופש המידע

ב-18 באוקטובר ב"מקום טוב", ריב"ל 5 תל אביב, בין השעות 10:00-16:00.