ארכיון - אירועים וכנסים ארכיון - קולות קוראים

קול קורא -קהילת מגדר בכנס ה-44 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

פברואר 2013. נושא המושב: גבריות חדשה? נשיות חדשה? ומה שביניהן

קול קורא
קהילת המגדר
הכנס ה 44 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, פברואר 2013
נושא הכנס: אי / שוויון בישראל
נושא המושב: גבריות חדשה? נשיות חדשה? ומה שביניהן
מושב מגדר בכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית שעניינו אי שוויון, יכול להביא באופן כמעט "טבעי" –
לעיסוק בשאלות כאובות של ריבוד ואי שוויון מגדרי ובמקומן של נשים בחברה הישראלית היום, במרחב
הציבורי, בפוליטיקה, בשוק העבודה ובמשפחה. אחד הרעיונות הראשונים היה לדון בסוגיה החשובה
שעלתה לכותרות בדיון הציבורי במהלך השנה החולפת של הדרת נשים מהמרחב הציבורי (בצה"ל,
ברחובות בית שמש, בפרסומות חוצות ברחבי ירושלים ועוד).
ובכל זאת, בחרנו במושב זה לבחון את אי השוויון מנקודה אחרת, פחות "טבעית". במושב זה אנו מבקשות –
לדון בהשפעות הגומלין ההדדיות בין שינויים שחלו בעשורים האחרונים במעמדן של הנשים במרחב
הציבורי, בשוק העבודה ובמשפחה, לבין שינויים בתפיסות של גבריות ושל אבהות. אנו מזמינים חוקרות
וחוקרים בתחום המגדר להתייחס לתהליכי שינוי שחלו במעמדן של הנשים בישראל ולממשק בין תהליכים
אלו לבין חייהם של גברים. הדואליות הבינארית, המלאכותית מעיקרה, של נשיות/גבריות, יכולה לפנות
את מקומה לרצף המכיר גם במורכבות המאבק לשוויון, ולא רק במורכבות הזהויות המגדריות. ההגות
והמחקר הפמיניסטיים, וכן גם הפרקטיקה הפמיניסטית, נוגעים לחייהם של נשים וגברים ומשנים אותם.
כך, למשל, מתפרקים מבני הכוח ונבנים מחדש, תפקידי המין המסורתיים נפתחים להגדרות חדשות
והזהויות המגדריות מִטַּשְׁטשות.
מושגים כגון "גברוּיות" (masculinities), "גבריות חדשה", וניתוח סוציולוגי במבט מגדרי של מוסדות
המדינה, העבודה והמשפחה יכולים לספק לנו מבט מחודש על שוויון ואי שוויון ועל השפעות תהליכים –
חברתיים מגדריים. מוזמנת התבוננות לא רק על גבריות/נשיות הגמונית בחברה הישראלית, אלא גם על
הצטלבויות של מגדר עם מעמד/אתניות/דת וכיו"ב.
את התקצירים יש לשלוח (בהתאם להנחיות האגודה הסוציולוגית) למזכירת האגודה, ליאת מליבצקי
liatmi@hdq.colman.ac.il וכן לקהילת מגדר migdar@gmail.com
אתן מוזמנות ומוזמנים להצטרף לדף הפייסבוק של קהילת מגדר, במה לשיתוף ודיון בסוגיות של מגדר.
ד"ר יוכי שלח וד"ר מיטל עירן יונה –
יו"ר משותפות של קהילת מגדר