ארכיון - מאמרים אקדמיים

ד"ר כנרת להד וד"ר אבי שושנה | רווקוּת בטיפול: נראוּת, רפלקסיביות ומבט הצופה

ד"ר כנרת להד וד"ר אבי שושנה | רווקוּת בטיפול: נראוּת, רפלקסיביות ומבט הצופה

בתוך: סוציולוגיה ישראלית יד, תשע"ב 2012, עמ' 111-134.

רווקות בטיפול: נראות, רפלקסיביות ומבט הצופה | ד"ר כנרת להד וד"ר אבי שושנה

תגובה אחת