ארכיון - קולות קוראים

קול קורא – רב תרבותיות בחינוך

כנס אקדמי וסדנת מחנכים. 21-20 בנובמבר 2012 המוסד האקדמי נצרת


קול קורא
רב תרבותיות בחינוך: כנס אקדמי וסדנת מחנכים

21-20 בנובמבר 2012

המוסד האקדמי נצרת

המוסד האקדמי נצרת הוא המכללה האקדמית הראשונה הפועלת בעיר ערבית, מנוהל במשותף על ידי נציגי הקהילה הערבית והיהודית. חינוך רב-תרבותי הוא אחד ממשימותיו העיקריות.

הגשת הצעות להרצאות בכנס:

  • על ההצעות לעסוק באחד מארבעת הנושאים הבאים:
  1. אתגר הרב-תרבותיות במדיניות החינוך בישראל
  2. רב-תרבותיות בהשכלה הגבוהה
  3. תפקיד החינוך בשינוי יחסים בין-קהילתיים
  4. אתגרים ביישום פדגוגיה רב-תרבותית
  • יש לתכנן את ההרצאות למשך 15 דקות.
  • פורמט: מסמך וורד, עד 200 מילה, גופן: אריאל, נרקיסים או דויד, גודל: 12, רווח: 1.5 שורות
  • אנא שלחו את ההצעות לד"ר שני פייס, דוא"ל: shany.p@staff.nazareth.ac.il
  • על ההצעה לכלול את כותרת ההרצאה, תיאור קצר, והסבר בנוגע לרלבנטיות שלה לנושא הכנס.
  • יש לכלול ביוגרפיה קצרה של הדובר/ת, דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

מועד אחרון להגשת הצעות: 20 בספטמבר 2012