ארכיון - מאמרים אקדמיים

ד"ר אורלי צרפתי וד"ר דליה לירן-אלפר | "ברוך שלא עשני אשה"?, ניצני שיח נשי-פמיניסטי בעיתונות החרדית המסחרית

ד"ר אורלי צרפתי וד"ר דליה לירן-אלפר | "ברוך שלא עשני אשה"? ניצני שיח נשי-פמיניסטי בעיתונות החרדית המסחרית

קשר, לחקר תולדות העיתונות והתקשורת היהודית בעולם היהודי ובישראל, קיץ 2010, מס' 40

ברוך שלא עשני אשה? ניצני שיח נשי-פמיניסטי בעיתונות החרדית המסחרית. אורלי צרפתי ודליה לירן-אלפר