ארכיון - אירועים וכנסים

דרושות

מתמללת מקצועית ומתרגמת מנוסה

דרושה מתמללת מקצועית
דרושות מתמללות מקצועיות לראיונות שמתקיימים במסגרת מחקר איכותני
על קבוצה שעסקה בנושא של מוגבלות ופמיניזם מטעם אישה לאישה, חיפה
נא לפנות:
אסנת להט
lahat1@012.net.il
טלפון: 052-8772711

דרושה מתרגמת לעברית ולערבית
לקבוצת נערות יהודיות ופלסטיניות, דרושה מתרגמת מנוסה
לתרגום המפגשים – לעברית ולערבית
המפגשים יתקיימו אחת לשבוע בשעות אחרי הצהריים
במרכז אישה לאישה, חיפה
לפרטים נוספים: נג'ואן
najwan.khateeb@gmail.com
0525-406074