ארכיון - קולות קוראים

לחברתנו רחל

אנחנו מחבקות את חברתנו וחברת ההנהלה רחל עמרם ומשתתפות בצערה עם מות עליה אמה אסתר מרמלשטיין זכרונה לברכה

אנחנו מחבקות את חברתנו וחברת ההנהלה

רחל עמרם

ומשתתפות בצערה

עם מות עליה אמה

אסתר מרמלשטיין זכרונה לברכה

תנחומינו לאחיותיה רותי ויעל, ולכל בני המשפחה

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר