ארכיון - קולות קוראים

מכון פרנקל ללימודי יהדות: מענק מחקר

בנושא: פרספקטיבות חדשות בחקר מגדר/יהדות

אוניברסיטת מישיגן, אן-ארבור

מענק מחקר בנושא: פרספקטיבות חדשות בחקר מגדר/יהדות

מכון פרנקל ללימודים מתקדמים ביהדות מציע את נושא-השנה שלו (2013-2012) בחקר פרספקטיבות

של מגדר ובדיקתן בהקשרם של החיים היהודיים: דת, תרבות, היסטוריה-של-עבר ועשייה-של-הווה.

מוזמנות הצעות, שיש בהן כדי להרחיב את טווח העיון המגדרי לגבי הבטים מסורתיים של לימודי היהדות

(מקרא, תלמוד, ספרות והיסטוריה), ולאתגרם לכיווני מחקר חדשים, כמו: דיאספורה, פרפורמנס, תרבות

ולימודי הגירה.

נושאים מבוקשים נוספים, שיש בהם כדי להתאים, הם: לימודי גברים וגבריות, מיניוּת והפוליטיקות המיניוֹת

של הזהות היהודית.

את הבקשות יש לשלוח עד ה-10 באוקטובר 2012.

כתובת לשאלות ולמשלוח:

http://www.lsa.umich.edu/judaic/html/2013_14_3_3_4.htm